27 oktober 2016

COSTrade

Handel in partijgoederen en faillissementspartijen

afb-pagina-tradeDoor een interim-opdracht om het dossier van een failliete groothandelsonderneming in samenwerking met de curatoren af te handelen kwamen we in aanraking met de wereld van partijgoederen en faillissementen. Daar zagen wij mogelijkheden en maken er nu een zelfstandige activiteit van.

Vanuit COSTrade wordt er gehandeld in partijgoederen. Deze worden verworven via verschillende inkoopkanalen (failissementspartijen, groothandelskanalen, fabrieksoverschotten e.d.) en afgezet via verschillende verkoopkanalen (groothandel, veilingverkoop, internet, marktkooplui, kermisexploitanten, particulieren en kleinere handelaren i.v.m. braderieën  e.d.).

Er is een aparte website voor COSTrade.

Verder vind je ons aanbod op de meeste sites waar partijgoederen worden aangeboden (bijvoorbeeld www.partijhandelaren.nl en www.partijgroothandel.nl)